Helix logo

O programu

Kartoteka // Sve na jednom mestu

Elektronski medicinski karton

Elektronska kartoteka omogućava objedinjeno čuvanje različitih podataka pacijenta. Na jednom mestu se nalaze: osnovne informacije, nalazi, podaci o pregledima, snimci, fotografije, dokumentacija, računi, finansije, termini.

Čuvanje podataka na ovaj način, osim što daje trenutni pristup celokupnoj istoriji pacijenta, omogućava i jednostavno arhiviranje i bekap svih podataka.

Zakazivanje // Jednostavno i pregledno

Grafička prezentacija i pomoć u pretraživanju termina omogućavaju znatno brže, organizovanije i preciznije zakazivanje termina.

Zakazivanje je intuitivno i podseća na rad sa standardnim sveskama za zakazivanje s tim da se lakše pronalaze slobodni termini po doktorima ili odeljenjima.

Ovaj modul nudi niz opcija kao što je: promena izgleda prikaza termina, mogućnost preklapanja termina i njihovo premeštanje, obaveštavanje pacijenata o promenama i podsećanje za zakazane termine.

Zakazivanje

Posebnim dodatkom se knjiga zakazivanja povezuje sa internetom tako da se može omogućiti i online zakazivanje. Ovim modulom se može omogućiti pacijentima pronalazak i zakazivanje termina, a mogu ga koristiti i zaposleni.

Snimci i fotografije // Napredna obrada slika

Medicinski snimci

Svi potrebni snimci se mogu arhivirati u programu, a napredni alati omogućavaju dodatnu obradu sliku kao i čuvanje istorije svih izmena nad slikom. Osim toga, sliku je moguće odštampati, poslati mailom i sačuvati van programa.

Računi // Raznovrsna naplata

Naplata računa

Naplaćivanje se može vršiti na bilo koji način: u celosti, delimično, sa popustom, gotovinom, karticom, čekovima, fakturom ili njihovom kombinacijom.

Podešavanja // Prilagođavanje

Raspored i izgled kolona, izgled dokumenata

Helix podržava sisteme koji omogućavaju korisniku da prilagodi rad programa svojim navikama i potrebama: podešavanje izgeda dokumentacije, kreiranje šablona, prilagođavanje prikaza podataka i slično.

SMS i Email // Obaveštavanje

Čestitajte rođendan ili podsetite za pregled

Povezivanje sa SMS serverom omogućava slanje poruka direktno iz aplikacije bez upotrebe vašeg telefona. Koristi se za pojedinačna obaveštenja (termini, redovne kontole) ili za masovno slanje poruka (čestitanje rođendana i praznika, obaveštavanje o akcijama).

Takođe, bez izlaženja iz programa može se mailom pacijentu ili saradniku brzo poslati nalaz, rezultat, račun ili snimak.

Kreiranjem šablona za SMS i e-mail poruke je moguće poslati veliki broj poruka odjednom u cilju masovnog obaveštavanja.

Izveštaji // Praćenje poslovanja

Upoređivanje prihoda i rashoda

Protokoli // Red u čekaonici

Uspostavljanje reda kontrolom hitnih pacijenata i preciznim zakazivanjem

Pretraživanje // Brzo uz sugestije

Quick search U ponudi je i online zakazivanje!