Helix logoUslovi korišćenja sajta

Hvala što ste posetili naš internet sajt. Vaš pristup, kao i korišćenje ovog internet sajta (u daljem tekstu: internet sajt) podleže ovim uslovima korišćenja i važećim zakonskim propisima koji uređuju ovu oblast. Pristupom i korišćenjem ovog internet sajta, prihvatate bez ograničenja, ove uslove korišćenja. Ukoliko ne prihvatate ove uslove korišćenja bez ograničenja, molimo vas da napustite internet sajt.

Vlasništvo sadržaja

Internet sajt i svi tekstovi, logotipi, grafika, slike, audio materijal i ostali materijal na ovom internet sajtu (u daljem tekstu: Sadržaj), jesu autorsko pravo ili vlasništvo 2D SOFT ili su na internet sajt postavljeni uz dozvolu vlasnika ili ovlašćenog nosioca prava.

Korišćenje Sadržaja, osim na način opisan u ovim uslovima korišćenja, bez pisane dozvole vlasnika Sadržaja je strogo zabranjeno. 2D SOFT će zaštiti svoja autorska prava, svoja prava intelektualne svojine i ostala srodna prava, kao i druga prava, u najvećoj meri dozvoljenoj zakonom, uključujući i krivično gonjenje.

Vaša upotreba internet sajta

Možete preuzeti Sadržaj, ali samo za neformalnu, nekomercijalnu, neprofitabilnu ličnu upotrebu i pod uslovom da ne uklanjate, dodajete ili modifikujete bilo koju informaciju (uključujući i obaveštenja o autorskim pravima i ostala obaveštenja o vlasništvu) koja su nalazi u Sadržaju.

Ne smete distribuirati, modifikovati, kopirati (osim pod uslovima navedenim u ovim uslovima korišćenja), prenositi, izlagati, objavljivati, štititi kao vaše pravo intelektualne svojine, kreirati izvedene radove, prodavati ili na bilo koji drugi način koristiti Sadržaj bez prethodnog pisanog odobrenja 2D SOFT.

2D SOFT zadržava pravo da vam zabrani pristup internet sajtu ili nekom njegovom delu bez prethodnog upozorenja.

Ograničenje odgovornosti

Sadržaj internet sajta može sadržati netačne podatke ili štamparske greške. Promene na internet sajtu se mogu napraviti periodično u bilo kom trenutku i bez obaveštenja. Međutim, 2D SOFT se ne obavezuje da redovno ažurira informacije sadržane na ovom internet sajtu. Takođe, 2D SOFT ne garantuje da će internet sajt funkcionisati bez prekida ili grešaka, da će nedostaci biti blagovremeno ispravljani ili da je internet sajt kompatibilan sa vašim hardverom ili softverom.

Informacije date na ovom internet sajtu ne treba tumačiti kao savete za donošenje odluka bilo koje vrste. Treba da se posavetujete sa odgovarajućim stručnjakom ako vam je potreban specifičan savet prilagođen vašoj situaciji.

Izuzeće od odgovornosti

Internet sajt koristite na sopstveni rizik. 2D SOFT nije odgovoran za materijalnu ili nematerijalnu štetu, direktnu ili indirektnu koja nastane iz korišćenja ili je u nekoj vezi sa korišćenjem internet sajta ili njegovog Sadržaja.

Linkovi sa internet sajtovima trećih lica

Internet sajt može sadržati linkove drugih internet sajtova čiji vlasnik ili korisnik nije 2D SOFT. Takvi linkovi su obezbeđeni isključivo da bi vama pružili što više informacija. 2D SOFT ne kontroliše i nije odgovoran za rad, sadržaj, politiku privatnosti ili bezbednost ovih sajtova.

2D SOFT ne kontroliše sadržaj ili proizvode ili usluge dostupne na ovim internet sajtovima. Ako uspostavite vezu sa takvim internet sajtovima preko linka na našem internet sajtu, to činite na sopstveni rizik i bez saglasnosti 2D SOFT.

Softver dostupan na ovom internet sajtu

Prava intelektualne svojine i ostala prava na bilo koji softver koji je dostupan za preuzimanje sa internet sajta (u daljem tekstu Softver), pripadaju 2D SOFT. Vaša upotreba Softvera podleže uslovima sporazuma o licenci koji prate ili su uključeni u Softver. 2D SOFT ne prihvata odgovornost za sadržinu pravila korišćenja ili ostalih dokumenata koji su uključeni u Softver ili ga prate. Nemojte instalirati niti koristiti Softver ako se ne slažete sa takvim sporazumima o licenci. Kada preuzimate Softver sa ovog internet sajta, to činite na sopstveni rizik.

Izmena uslova korišćenja

2D SOFT može u svakom trenutku izmeniti ove uslove korišćenja tako što će ažurirati ovaj tekst. Vi ćete automatski biti obavezani novim uslovima korišćenja sadržanim u izmenama, te bi iz tog razloga trebalo da periodično posetite ovu stranicu radi upoznavanja sa trenutno važećim uslovima korišćenja.

Politika privatnosti

2D SOFT čuva privatnost svih posetilaca internet sajta www.2dsoft.com (u daljem tekstu: Internet sajt) i štiti lične podatke posetilaca internet sajta. Molimo vas da pažljivo pročitate Politiku privatnosti koja sledi kako biste razumeli kako koristimo i štitimo informacije koje nam pružate.

Informacije koje dobijamo od vas

U načelu možete posetiti ovaj internet sajt bez otkrivanja bilo kakve informacije o sebi. Naši serveri sakupljaju imena domena, a ne e-mail adrese posetilaca internet sajta. Na pojedinim delovima ovog internet sajta tražimo lične informacije o vama kako bismo vam omogućili ostvarivanje određenih prava, kao što je pružanje izvesnih informacija koje zatražite. Ovo činimo putem upotrebe online formulara i svaki put kada nam pošaljete svoje detalje e-mailom. Informacije koje dobijemo od vas mogu uključivati vaše ime i prezime, adresu, brojeve telefona, faksa ili e-mail adresu. Od vas nikada nećemo tražiti dodatne informacije koje nisu neophodne da biste dobili uslugu koju ste zatražili.

Upotreba sakupljenih informacija

Informacije o imenima domena do kojih dođemo ne koristimo kako bismo vas lično identifikovali, već da bi na osnovu te i drugih informacija izmerili broj poseta internet sajtu, prosečno vreme provedeno na internet sajtu, pregledane stranice itd. Ove informacije ćemo koristiti isključivo da bismo izmerili frekvenciju posećivanja našeg internet sajta i unapredili njegov sadržaj.

U slučaju kada od vas zatražimo druge lične informacije, kao što su vaše ime i e-mail adresa, tražićemo vaš pristanak (npr. upotrebom online formulara ili putem e-maila), obavestiti vas o procesu prikupljanja informacija i o tome kako ćemo ih upotrebiti. Informacije koje nam vi date ili do kojih dođemo putem ovog internet sajta, koristićemo isključivo za odgovaranje na vaša pitanja i/ili za pružanje i poboljšanje naših usluga. U slučaju da se predomislite i ne želite da vas kontaktiramo u budućnosti, molimo vas da nas o tome obavestite.

Otkrivanje informacija

Informacije koje nam date čuvaju se na našem serveru, a mogu im pristupiti naši zaposleni, državni organi, naši pravni sledbenici i lica koja angažujemo da obrađuju podatke u naše ime u svrhe navedene u ovoj politici ili druge svrhe za koje ste vi dali odobrenje. Takođe, možemo preneti informacije o upotrebi našeg internet sajta trećim licima ali to neće uključivati informacije na osnovu kojih vi možete biti identifikovani.

Osim ako to zakon ne nalaže, nećemo ni na koji način učiniti dostupnim niti distribuirati informacije o vama koje nam pružite, bez vašeg prethodnog odobrenja.

Maloletni korisnici

Ukoliko ste maloletni, neophodno je da dobijete dozvolu svojih roditelja ili staratelja pre nego što nam date informacije o sebi. Maloletnim korisnicima koji nemaju ovakvo odobrenje nije dozvoljeno da nam daju lične informacije.

Drugi internet sajtovi

Naš internet sajt može sadržati linkove za druge internet sajtove koji nisu pod našom kontrolom i koji ne podležu ovoj Politici privatnosti. Ukoliko pristupite drugim internet sajtovima koristeći date linkove, operateri ovih internet sajtova mogu tražiti informacije od vas koje će koristiti u skladu sa svojim politikama zaštite privatnosti, koje se mogu razlikovati od naše.

Odricanje od odgovornosti

Uzevši u obzir da Internet predstavlja globalno okruženje, korišćenje internet sajta za sakupljanje i obradu ličnih informacija obavezno uključuje prenos podataka u druge države. Stoga, činom pristupa ovom internet sajtu i putem elektronske komunikacije sa nama, vi prihvatate i slažete se ovakvim načinom obrađivanja ličnih informacija.

Iako 2D SOFT primenjuje razumne mere za pružanje zaštite protiv virusa i ostalih štetnih elemenata, priroda Interneta je takva da nije moguće obezbediti da vaš pristup internet sajtu bude bez prekida ili grešaka, niti da su ovaj internet sajt, njegovi serveri ili e-mailovi koje možemo poslati oslobođeni virusa ili drugih štetnih elemenata.

Kontakt

Ukoliko imate nekih komentara, pitanja ili zahteva u vezi sa našom upotrebom vaših ličnih informacija ili bilo kakva pitanja u vezi sa Politikom privatnosti, molimo vas da stupite u kontakt sa nama uz pomoć detalja o kontaktu koji se nalaze na našoj internet stranici. Vaša pitanja i predloge o našoj Politici privatnosti smatramo dobrodošlim.

Izmene Politike privatnosti

Molimo vas da periodično proveravate sadržaj ove Politike privatnosti kako biste bili obavešteni o promenama. S obzirom na to da zadržavamo pravo da menjamo ili dopunjujemo ovu Politiku privatnosti, o svim značajnim promenama pružićemo vam obaveštenje na ovom internet sajtu i to najmanje 30 dana od dana nastanka promene, a ukoliko je to moguće i putem e-maila.